Turkish 112 - More anatomy

QuestionAnswer
blood vesseldamar
arteryFROM THE HEARTatardamar
I want to cut Kamil's artery.Kamil'in atardamarını kesmek istiyorum.
to collect, to gather, to pick uptoplamak
veinTO THE HEARTtoplardamar
nervesinir
Are you going to eat the nerve of the animal?Hayvanın sinirini yiyecek misin?
vertebraomur
spineomurga
skeletoniskelet
In the biology classroom we have a skeleton.Biyoloji sınıfında bir iskeletimiz var.
ribkaburga
bonekemik
Shall I break your bones?Kemiklerini kırayım mı senin?
musclekas
to rip, to tearTRANSITIVEyırtmak
to rupture, to be torn, to be rippedINTRANSITIVEyırtılmak
tendonTtendon
In the match Kamil's tendons were ruptured.Maçta Kamil'in tendonları yırtıldı.
heart; courageyürek
heart THE ORGANkalp