/
/
90. More adverbs

Learn Turkish
Lesson 90: More adverbs

QuestionAnswer
unfortunatelymaalesef
Unfortunately I am too old.Maalesef (ben) çok yaşlıyım.
alone, lonelyyalnız
I am lonely.Yalnızım.
alone, solo; onlyyalnız
I am going there alone.(Ben) oraya yalnız gidiyorum.
soon; nearbyYyakında
It will end soonY.(O) yakında bitecek.
The greengrocery is nearby.Manav yakında.
quite, rather, prettyoldukça
easy, simpleKkolay
It is quite easy.(O) oldukça kolay.
difficult, hardZzor
It was rather difficult.(O) oldukça zordu.
real, actual, truegerçek
really, truly, actually; indeedgerçekten
Do you really want this?(Sen) bunu gerçekten istiyor musun?
seldom, rarelynadiren
I rarely drink beer.(Ben) nadiren bira içiyorum.
Add a new exercise

Lesson contributors

Erik