Turkish 181 - How to make conditional sentences 7

QuestionAnswer
to drive a cararaba kullanmak
If there is snow on the roads, don't drive.Yollarda kar varsa araba kullanmayın.
Turkish coffeeTürk kahvesi
If there is, can I get a Turkish coffee?Varsa Türk kahvesi alabilir miyim?
courage, braverycesaret
If he has a little bit of courage, he will apply to that job.Biraz cesareti varsa o işe başvurur.
inkmürekkep
stain, spot, taintleke
If there is no ink stain on your green shirt, you can wear it.Yeşil gömleğinde mürekkep lekesi yoksa giyebilirsin.
If you don't have money, you can't go on a vacation.Paranız yoksa tatile gidemezsiniz.
ingredient; kit, equipment, materialmalzeme
[Lit.] If there isn't one of these ingredients, we can't make a cake.Bu malzemelerden biri yoksa pasta yapamayız.
to ask for helpyardım istemek
If Ali was here why didn't you ask for help?Ali buradaydı ise niye yardım istemedin?
If Deniz knew the killer, the judge will find her guilty.Deniz katili biliyorduysa hakim onu suçlu bulacak.
to be squeezed; to be botheredsıkılmak
to get bored, to be boredcanı sıkılmak

'Canı' is conjugated according to the person who is bored:

canım

canın

canı

canımız

canınız

canları

If you're bored, let's go to the cinema?Canın sıkıldıysa sinemaya gidelim mi?

Contributors