Turkish 93 - Cleaning

QuestionAnswer
shampooşampuan
soapsabun
to take a showerduş almak
to wash oneselfyıkanmak
to take a bath, to bathebanyo yapmak
brushfırça
to brushfırçalamak
toothbrushdiş fırçası
to brush one's teethdişlerini fırçalamak
electric, electricalelektrik
vacuum cleanerelektrik süpürgesi
detergentdeterjan
dust; powdertoz
laundryçamaşır
washing powderçamaşır tozu
to do the laundryçamaşır yıkamak
to hang, to mountasmak
to hang out the laundryçamaşır asmak
machinemakine
washing machineçamaşır makinesi
to wipesilmek
to wipe the tablemasayı silmek

Contributors