/
/
49. Body parts 2

Learn Turkish
Lesson 49: Body parts 2

QuestionAnswer
My ankles/wrists are broken.Bileklerim kırık.
tiredyorgun
My feet are very tired.Ayaklarım çok yorgun.
to burn, to lightTRANSITIVEyakmak
You're burning his/her fingers!Parmaklarını yakıyorsunuz!
waistbel
bloodkan
to bleedkanamak
kneediz
The boy's knees are bleeding.Oğlanın dizleri kanıyor.
heeltopuk
to cut; to disconnectTRANSITIVE; to interrupt;kesmek
nailtırnak
Cut your nails!Tırnaklarını kes!
bodybeden
ankleayak bileği
Add a new exercise

Lesson contributors

Yarkın_Ergin
Erik