Turkish 139 - Banking & Other money related words

QuestionAnswer
riskrisk
crisiskriz
fee, chargeücret
period of time, duration, time spansüre
headquarters, center, heart ofmerkez
republiccumhuriyet
to be founded, to be establishedkurulmak
The Turkish Republic Central Bank was founded in 1931.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1931'de kuruldu.
pricefiyat
market, marketplace BANKINGpiyasa
lowdüşük
cause, reasonsebep
to cause, to give reason tosebep olmak
Low prices caused a crisis in the market.Düşük fiyatlar piyasada krize sebep oldu.
credit, loankredi
interestBANKINGfaiz
taxvergi
inflationMONEYenflasyon
investment, enterprise, ventureyatırım
rate, ratio, proportionoran
municipality, city hallbelediye
to increaseTRANSITIVEarttırmak
The city hall increased the rates of taxes. The interest rate of credits also rose.Belediye vergi oranlarını arttırdı. Kredilerin faiz oranı da yükseldi.

Contributors