Elon.io logoELON.IO

New course

QuestionAnswer
ridiculousbelachelijk
mainbelangrijkste
hugeenorm
suitablegeschikt
appropriategeschikt/gepast
fragilekwetsbaar
majoritymeerderheid
minorityminderheid
properlynaar behoren
scarcelynauwelijks
hardlynauwelijks
accuratenauwkeurig
tidynetjes
approximatelyongeveer
generallyover het algemeen
dullsaai
increasinglysteeds meer
severestrenge
frequentlyvaak/geregeld
sufficientvoldoende
seldomzelden