Elon.io logoELON.IO

Turkish

büyük

View all Turkish lessons View all Turkish vocabulary
Wordbüyük
Meaningbig
Part of speechadjective
Pronunciation

Elon.io is an online language learning platform

We have tons of lessons teaching grammar and vocabulary.

Usages of büyük

grandmotherbüyükanne
one big applebir büyük elma
I am big.(Ben) büyüğüm.
I see the big restaurant.Büyük restoranı görüyorum.
You are big.(Siz) büyüksünüz.
The houses are big.Evler büyük.
Those are big.Onlar büyük.
Those dogs are very big.O köpekler çok büyük(ler).
grandfatherbüyükbaba
Your nose is big.(Senin) burnun büyük.
I am olderB than him.(Ben) ondan (daha) büyüğüm.
This is the world's biggest city.Bu dünyanın en büyük şehri.
I want the biggest one.(Ben) en büyüğünü istiyorum.
Stupidity is the biggest problem in education.Salaklık eğitimdeki en büyük sorun.
size, magnitude, greatness, grandeurbüyüklük
Kamil's head is very big.Kamil'in kafası çok büyük.
Big Brother watchesSPIES us all.Büyük Birader hepimizi gözlüyor.
They are going to stone the big elephant.Büyük fili taşlayacaklar.

Elon.io is an online language learning platform

We have tons of lessons teaching grammar and vocabulary.