Learn Engels - Stepping Stones - havo/vwo 3 E-N
krijgen, bereiken

krijgen, bereiken

Meaning: to gain

Part of speech:

Pronunciation: