Learn Engels - Stepping Stones - havo/vwo 3 E-N
het oneens zijn met

het oneens zijn met

Meaning: to disagree

Part of speech:

Pronunciation: