Learn Engels - Stepping Stones - vmbo kgt 2 E-N
verschijnen, komen

Translation & pronunciation

to turn up
verschijnen, komen

Learn Engels - Stepping Stones - vmbo kgt 2 E-N grammar, vocabulary and pronunciation in our Engels - Stepping Stones - vmbo kgt 2 E-N lessons.

Start learning Engels - Stepping Stones - vmbo kgt 2 E-N now