Learn Frans - Libre Service - havo 5 F-N
het kopje

Translation & pronunciation

la tasse
het kopje

Learn Frans - Libre Service - havo 5 F-N grammar, vocabulary and pronunciation in our Frans - Libre Service - havo 5 F-N lessons.

Start learning Frans - Libre Service - havo 5 F-N now