Learn Frans - Carte Orange - vmbo-g-t 2 F-N
de vloed

Translation & pronunciation

la mar
de vloed

Learn Frans - Carte Orange - vmbo-g-t 2 F-N grammar, vocabulary and pronunciation in our Frans - Carte Orange - vmbo-g-t 2 F-N lessons.

Start learning Frans - Carte Orange - vmbo-g-t 2 F-N now