Learn Engels - Go for it! - t-havo-vwo 1 E-N
in de laatste jaren

in de laatste jaren

Meaning: in recent years

Part of speech:

Pronunciation: