Learn Engels - New Interface - vmbo-b-k 1 N-E
move

Translation & pronunciation

bewegen
move

Learn Engels - New Interface - vmbo-b-k 1 N-E grammar, vocabulary and pronunciation in our Engels - New Interface - vmbo-b-k 1 N-E lessons.

Start learning Engels - New Interface - vmbo-b-k 1 N-E now