Μαθήματα Τουρκικών (Ελληνικά)
Lesson 15: C1 / 2ο κεφάλαιο / Ρήματα